FRAZEOLOGIA.PLPortal

został stworzony w celu upowszechniania wiedzy z zakresu
frazeologii polskiej. Udostępnia zawartość drugiego wydania
znanego i uznanego

"Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego"

(Świat Książki, wyd. 2003, 2004, 2005, 2007 r.).

Autorami są
prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski
i dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski.

Wydanie drugie zostało opracowane na nowo, jest gruntownie
zaktualizowane i unowocześniane. Zmiany w porównaniu
z wydaniem pierwszym obejmują ponad 70% materiału słownika.
Prace trwają nadal. Na bieżąco, codziennie są dodawane
nowe
związki frazeologiczne, ich definicje i przykłady użycia,
a pozostałe są weryfikowane
i poprawiane zgodnie z wynikami
prowadzonych na bieżąco badań tekstów mówionych i pisanych.
W wersji on-line masz do dyspozycji najświeższą wersję dzieła.

Słownik zawiera ponad 200.000 jednostek frazeologicznych,
przedstawionych w 39.000 artykułów hasłowych.

Portal i zawarty w nim słownik ma charakter naukowy, ale jest
tak pomyślany, aby był zarazem poradnikiem pisania.
Służy wszystkim, którzy tworzą teksty, wygłaszają mowy,
uczą się lub nauczają języka polskiego, prowadzą badania
nad językiem polskim.

Zapraszamy pisarzy, dziennikarzy, językoznawców,
uczniów, studentów, nauczycieli, wszystkich, którzy chcą
skorzystać z pomocy w mówieniu i pisaniu po polsku...

 

Aby skorzystać, wystarczy założyć konto w menu Logowanie.

 

Jak w swoim tekście/artykule z zakresu frazeologii podawać dane z niniejszego Portalu? - Kliknij tutaj >>>>

Czytaj dalej...

Piotr Müldner-Nieckowski
"Frazeologia poszerzona"
Oficyna Wydawnicza Volumen

Ta książka
jest jeszcze do nabycia
z rabatem
(kliknij)


Frazeologia poszerzona

 

 

Przyklad ze slownika

 

"Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" (WSFJP) w wersji on-line
jest oparty na tekście drukowanym (wyd. Świat Książki, Warszawa 2003, 2004, 2005, 2007), którego autorem jest
prof. dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski
, a także na "Nowym szkolnym słowniku frazeologicznym"
prof. Piotra
i dr. Łukasza Müldner-Nieckowskich (wyd. Świat Książki, Warszawa 2005, 2006).

To gwarantuje temu serwisowi wysoką jakość.

Prof. P. Müldner-Nieckowski napisał dla Portalu Frazeologia.pl również artykuły podręcznikowe oraz Bibliografię
przedmiotu, która jest stale rozwijana. Sprawuje pieczę naukową zarówno nad Słownikiem, jak i Portalem.

Cytowanie danych z WSFJP on-line ma identyczną wartość źródłową co cytowanie z wersji papierowej,
ale jest łatwiejsze - wystarczy skopiować cytat i w swoim tekście oznaczyć go przypisem, skąd został wzięty.
O sposobie podawania informacji źródłowej z Portalu Frazeologia.pl w bibliografii artykułu naukowego
w swojej pracy - czytaj tutaj >>>>.

"Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego" (WSFJP) zawiera ponad 200.000

związków frazeologicznych wraz z definicjami, przykładami użycia i kwalifikatorami, a liczba ta rośnie.
Język nieustannie się zmienia, dlatego słownik jest przez Autora codziennie aktualizowany,
uzupełniany i poprawiany. W kolejnym wydaniu przewiduje się rozwinięcie artykułów hasłowych
o dane gramatyczne, klasyfikacyjne i inne niezbędne naukowcom. Trwają nad tym prace,
są już znacznie zaawansowane.

WSFJP to największy tego rodzaju słownik w historii (słownik Stanisława Skorupki z 1967-1968 r. zawierał
80.000 związków frazeologicznych, w tym większość co najmniej raz powtórzonych).
Prace nad WSFJP rozpoczęto w roku 1975, a jego pierwsze wydanie ukazało się w roku 2003, po czym
w związku z dużym zainteresowaniem dodrukowywano jego nakład trzykrotnie. Dzieło to ma
bardzo dobre recenzje krajowe i zagraniczne. Jest też przedmiotem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
jest też często cytowane w pracach naukowych, popularnonaukowych, w poradniach językowych.
Na jego bazie prowadzi się także zaawansowane badania naukowe frazeologii polskiej.

Ze słownika on-line korzystają uczniowie, nauczyciele, osoby piszące, w tym zawodowi pisarze, wydawcy,
redaktorzy i korektorzy, redakcje i dziennikarze, uczeni i inne osoby zainteresowane poprawnością językową,
pomocą w tworzeniu tekstów i ich redagowaniu, a także nauką języka polskiego. Użytkownikami słownika on-line
są zarówno instytucje, jak i osoby prywatne.

Wersja internetowa WSFJP powstała pod wpływem licznych próśb użytkowników wersji drukowanej
i uczestników forum frazeologicznego, które przez osiem lat funkcjonowało na tych stronach.
Forum zakończyło swój żywot. Po kilku latach prac zastąpił je długo oczekiwany Słownik frazeologiczny on-line.
Teraz można już bez pośredników korzystać z informacji zawartych w słowniku i nie trzeba się opierać na mało
wiarygodnych poradach przypadkowych forumowiczów.

Wygodny czas dostępu do słownika to koszt jednego SMS-u, dlatego korzystanie z WSFJP on-line szybko się upowszechniło.

Wszystkim osobom, które zachęcały nas do pracy nad internetowym Słownikiem frazeologicznym i życzyły
wytrwania mimo licznych przeszkód i dużych kosztów - serdecznie dziękujemy.

Wydawnictwo Aula wraz z Zespołem

Na górę

 


 

Jak w bibliografii swojej pracy

podawać informacje o źródle pobrania danych i cytatów:

 

W części bibliograficznej prac naukowych, popularnonaukowych,
publicystycznych i innych korzystających z WSFJP,
podaje się pozycje piśmiennictwa według wytycznej bibliotecznej
w sprawie wzoru sieciowych danych naukowych:

[autor], [tytuł publikacji], [nazwa serwisu internetowego], [adres serwisu internetowego] (dostęp: dd-mm-rrrr).
gdzie: dd-mm-rrrr = dzień, w którym skorzystano z serwisu, data według zapisu obowiązującego w danym języku.

Przykłady:
P. i Ł. Müldner-Nieckowscy, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Frazeologia.pl, http://www.frazeologia.pl (dostęp: dzisiejsza_data).
lub
P. Müldner-Nieckowski, Klasyfikacje frazeologizmów, Frazeologia.pl, http://www.frazeologia.pl (dostęp: dzisiejsza_data).
lub
P. Müldner-Nieckowski, The Base of Phraseological Knowledge. Main Topics of Phraseology and Allied Sciences (Baza wiedzy frazeologicznej. Ważniejsze pojęcia z zakresu frazeologii i nauk pokrewnych), Frazeologia.pl, http://www.frazeologia.pl (Access: English_format_of_the_today's_date).
lub
P. i Ł. Müldner-Nieckowscy, [rok], Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Frazeologia.pl, http://www.frazeologia.pl (dostęp: dzisiejsza_data).
...

 
Frazeologia.pl