Informacja o zawartości artykułu (dostępnego po zalogowaniu):

"Baza wiedzy frazeologicznej. Ważniejsze pojęcia z zakresu frazeologii i nauk pokrewnych"

Aby skorzystać z opisu pojęć frazeologicznych, wystarczy się zarejestrować (założyć konto).
Potem wyślesz tylko jeden tani SMS i ściągniesz tę małą encyklopedię do swojego komputera!
(Patrz menu "Słownik frazeologiczny / Dostęp i płatności").
Takiego kompendium nigdzie nie znajdziesz, zawiera najnowsze informacje naukowe.

______________________________________________

Dodatkowe wyjaśnienia najtrudniejszych zagadnień można uzyskać
przez kontakt z Autorem, prof. Piotrem Müldnerem-Nieckowskim,
patrz: menu "Kontakt".
______________________________________________

Zestawienie omówionych terminów i pojęć:

 • Aktualizacja
 • Artykuł hasłowy
 • Asumaryczne znaczenie frazeologizmu
 • Bibliografia frazeologii
 • Błąd frazeologiczny
 • Ciągłe połączenie wyrazów
 • Defrazeologizacja
 • Derywacja frazeologiczna
 • Fraza
 • Frazem
 • Frazematyka
 • Frazeografia
 • Frazeograf
 • Frazeolog
 • Frazeologia
 • Frazeologia nadawcy
 • Frazeologia odbiorcy
 • Frazeologiczność, Kryteria frazeologiczności
 • Frazeologizacja
 • Frazeologizm
 • Frazematyka
 • Gniazdo słowotwórcze
 • Homonimy frazeologiczne
 • Idiom
 • Innowacja frazeologiczna
 • Jednostka hasłowa
 • Klasyfikacje związków frazeologicznych
 • Kolokacja
 • Kontekst
 • Leksykografia
 • Leksykologia
 • Leksem
 • Lemat
 • Liczba związków frazeologicznych
 • Łączliwość, składniowa, semantyczna, pragmatyczna
 • Nadawca
 • Neoidiom
 • Nieciągłe połączenie wyrazów
 • Odbiorca
 • Paremia
 • Paremiologia
 • Pochodzenie związków frazeologicznych
 • Piśmiennictwo frazeologiczne
 • Produkt językowy
 • Rodzina frazeologiczna
 • Rodzina wyrazów
 • Siatka frazeologiczna
 • Syntagma
 • Skrzydlate słowo
 • Wyraz uwięziony
 • Wyrażenie funkcyjne
 • Wyrażenie określające
 • Wyrażenie przyimkowe
 • Wyrażenie rzeczownikowe
 • Zestawienie frazeologiczne
 • Zwrot
 • Zwrot przyimkowy
 • Źródło frazeologizmu

______________________________

Piśmiennictwo

 1. S. Bąba, Frazeologia Polska, Poznań 2009.
 2. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989.
 3. W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991, Łask 2003.
 4. W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach, Opole 2005.
 5. M. Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997.
 6. M. Grochowski, Wielowyrazowe wyrażenia funkcyjne, w: Problemy Frazeologii Europejskiej, red. A.M. Lewicki, t. V, Lublin 2002, s. 43-50.
 7. A.M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.
 8. A.M. Lewicki, Studia z polskiej frazeologii, Łask 2009.
 9. P. Müldner-Nieckowski, Frazeologia poszerzona, Warszawa 2007.
 10. P. Müldner-Nieckowski, Wstęp, w: tegoż, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 11. P. Müldner-Nieckowski, Wprowadzenie do frazeologii, w: P. i Ł. Müldner-Nieckowscy, Nowy szkolny słownik frazeologiczny, Warszawa 2005.
 12. A. Pajdzińska, Studia frazeologiczne, Łask 2006.
 13. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jak tworzywo współczesnej poezji, Łask 2005.

© Copyright by Piotr Müldner-Nieckowski, 2011

______________________________

 
Frazeologia.pl